Vol 3, No 1 (2002)

The Winners Vol. 3 No. 1 2002

Table of Contents

Editorial

Editorial and Table of Contents
 
PDF

Articles

Guntur Irianto
PDF
1-10
Sri Hutomo
PDF
11-18
Chandra Wibowo Widhianto
PDF
19-31
Wahyu H. K. Atmaja
PDF
32-55
S. Liawatimena, Teguh Arifianto, Yunina Saliu, Hartono Agus Salim
PDF
56-78
Suryanto Suryanto
PDF
79-87
Ferry Jie, Hasan Akpolat, Deepak Sharma, James Irish
PDF
88-103